Fotanalys för ortopediska individuella skoinlägg

Hårmineralanalyser Fotvård

Fotartikulering ca 30 min 400 kr.

En skön och avslappnande behandling.

Nedsjukna fotvalv,Hallux Valgus, Hammar / Klotår etc...

som ger upphov till stelhet med smärta som följd.

Vid artikulering stimuleras produktionen av ledvätska i utsatta leder. Rörligheten ökar och smärtan minskar.

Med fotartikulering kan man också förbereda foten för lägesförändringar i de fall skoinlägg behövs och /eller andra avlastningar behövs.


HÅRMINERALANALYSER 1600 kr inklusive 2 besök och support

se Nutri -Tech för mer information.